Værdigrundlag

Som STU-elev på Hylke Ridecenter bliver man en naturlig del af arbejdsfællesskabet. Vi er et forholdsvis lille uddannelsestilbud og arbejdsplads med en dertilhørende lille gruppe af elever. Dette giver os en unik mulighed for at følge hver enkelt tæt.

På Hylke Ridecenter lægger vi megen vægt på den daglige og tætte kontakt med alle vores elever. Det er vigtigt for os at værne om et trygt og genkendeligt miljø, hvor vores elever er glade, og hvor vi kan udfordre faglighed og udvikling.
Vi prioriterer jævnlige samtaler med vores elever, hvor den enkeltes trivsel, læring og udvikling er i fokus. Disse samtaler skal ligeledes sikre, at uddannelsesplanen løbende bliver tilpasset den enkelte og sikre, at de fastlagte mål og delmål følges op på, og at eleverne inddrages i dette.
Fællesskabet er en vigtig del af dagligdagen, hvilket er med til at skabe tryghed og samhørighed både blandt vores elever, men ligeledes mellem eleverne og de øvrige ansatte. Vi har derfor en lang række sociale aktiviteter som for eksempel ugentlige fællesspisninger og rideture.

En ressourceorienteret tilgang

Vi ønsker at understøtte eleverne, så de føler sig ”set, som de er”, taget alvorligt som mennesker, føler sig ligeværdige med andre, og ”gode nok som de er”. Dette styrker elevernes selvværd og understøtter en positiv udvikling. Det er vigtigt for os at finde frem til hver enkeltes styrke. Vi griber det, de kan, og udvikler derfra.

Ingen er gode til alt, men alle er gode til noget

 

Nye, gode fortællinger

I vores arbejde med de unge er det vigtigt for os at finde ind til, hvem de er, hvad der driver dem, og hvor deres udfordringer ligger. Som en hjælp til dette, bruger vi bl.a. den narrative tilgang, hvor vi, sammen med de unge, forsøger at udbrede fortællingerne om dem selv.

Der arbejdes med identitet, nye livshistorier og handlemuligheder på en positiv og respektfuld måde. Vi folder historierne ud – og forsøger at gøre de tynde historier tykke. Dette giver en bredere selvforståelse og flere handlemuligheder, når problemer eller udfordringer opstår.

Vi samler på succeser og tror på, at det er vores ansvar at skabe rammer og kontekster, der kan give vores unge succesoplevelser

 

Det personlige og det sociale

Vores vigtigste opgave er at forberede de unge til et voksenliv, som giver mening for dem, og hvor de kan trives og udvikle sig.

Privatlivets og arbejdslivets små og store rutiner skal opøves. Dette gør vi i trygge, faste rammer, hvor vi lægger vægt på forudsigelighed, genkendelighed og meningsfuldhed. Med en god struktureret hverdag sikrer vi, at vores unge kan være aktive i meningsfulde og for dem på forhånd kendte – og med tiden forståelige – sammenhænge.

En struktureret og planlagt hverdag er et godt grundlag for frugtbar spontanitet. Vores mål er, at der også bliver plads til at være kreativ og impulsiv, og lave noget i fællesskab med andre. Dette kan på sigt skabe en samhørighed og gruppefølelse, som styrker den enkeltes identitetsfølelse og positive selvstændige udvikling.

Udover at give den unge en struktureret og planlagt hverdag, lægger vi også vægt på, gennem vores botræning og arbejdsforløb, at skabe succesoplevelser, hyggestunder og venskaber med de unge. Vi tager dog også hånd om konfliktløsning og taler om hierarkier, normer og dét at være en god samfundsborger.