Ane  Tlf. 26 40 69 14

Undervisningen under din uddannelse vil blive tilrettelagt så den passer til dig ifht dine potientaler, kvalifikationer og interesser. Der vil både være faglig undervisning, træning af forskellige færdigheder og praktiske aktiviteter.

Vi vil sammen arbejde målrettet på at finde frem til dine styrker og interesser og ruste dig til og gøre dig klogere på eventuel videre uddannelse og beskæftigelse.

.

”Jeg er optaget af, at få de unge til at føle ejerskab og ansvar for deres uddannelse og de mål, der bliver sat”

Formålet med uddannelsen er, at den unge opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt.
Vi fokuserer på, at vores elever, gennem individuelt tilrettelagt undervisning, relevant praktisk arbejde og praktikker samt værdifulde og ligeværdige relationer, får kompetencer og færdigheder samt selvværd og en selvtillid, som giver dem mulighed for og mod til at deltage i deres videre voksen- og arbejdsliv så selvstændigt som muligt.